آشنایی با گاما در معاملات پاکت آپشن

  • June 24, 2021

آشنایی با گاما در معاملات پاکت آپشن

گاما یا Gamma یکی از مشهورترین حروف یونان باستان است که برای نشان دادن معیارهای کلیدی آپشن‌ های معاملاتی استفاده می‌شود.

گامای مربوط به یک آپشن معاملاتی در واقع از دلتای آن نشات می‌گیرد که خود آن یک اندازه‌گیری از این است که قیمت آپشن چقدر سریع نسبت به قیمت نماد معاملاتی مربوطه تغییر پیدا می‌کند.

بنابراین، این یک اندازه‌گیری از تغییر خود دلتا یا نرخ تغییر قیمت آپشن است در حالی که قیمت استرایک بین حالت In The Money و Out of The Money یا سودآور بودن و نبودن، جابه‌جا می‌شود.

آشنایی با گاما در معاملات پاکت آپشن - نوسان بالا در پاکت آپشن - دلتا و گاما در آپشن‌های معاملاتی

برای مثال، یک آپشن با یک دلتای زیاد و گامای کم، در واقع تغییر نرخ قیمت زیاد و پایداری را به همراه یک تغییر در قیمت نماد معاملاتی مربوطه، تجربه می‌کند.

این در حالی است که یک آپشن با دلتا و همینطور گامای بالا، نرخ تغییر به تدریج بیشتر و بیشتری را تجربه خواهد کرد.

گاما در معاملات Pocketoption

گاما در واقع به صورت روزانه در معاملات آپشن‌ ها به عنوان یک افزونه‌ی ضروری از دلتا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دانستن نرخ تغییر قیمت یک آپشن که دلتا محسوب می‌شود بدون دانستن نرخ تغییر خود دلتا، تنها در برخی شرایط نادر که معامله‌ گر تنها به دنبال تغییرات قیمتی کوچک در نماد معاملاتی است، مفید واقع می‌شود.

در هر شرایط دیگری، دانستن مقدار گاما به همراه دلتا ضروری به شمار می‌آید.

معامله‌گران به طور تلفیقی از دلتا و گامای یک آپشن استفاده می‌کنند تا متوجه شوند که قیمت آپشن چطور با وارد شدن به حالت In The Money و Out of the Money نسبت به قیمت نماد تغییر می‌کند.

دلتا و گاما در آپشن‌های معاملاتی - نرخ قیمت پایدار pocketoption - معیار اندازه‌گیری pocketoption

سخن پایانی

به دلیل طبیعت پرنوسان قیمت آپشن‌ ها، این حروف یونانی، ابزاری ضروری برای همه‌ی معامله‌ گران آپشن‌ ها محسوب می‌شوند.

ترکیب این معیارهای اندازه‌گیری، یکی از رایج‌ ترین و بزرگترین مواردی است که معامله‌ گران آپشن‌ ها برای درک رفتار قیمتی استفاده می‌کنند.

در حالی که این موارد به طور مستقل فایده‌ی چندانی ندارند، این گاما است که بزرگترین تاثیر را بر روی قیمت یک آپشن از طریق تاثیرش بر روی دلتای آپشن، دارد.

دانلود رایگان
قدرت شگفت انگیز دانش و ثروت
نرم افزار دستیار فارکس حرفه ای
x