افتتاح و تایید حساب تترلند

  • July 1, 2021

افتتاح و تایید حساب تترلند

شکل 1: شما می توانید با مراجعه به صفحه اصلی سایت TetherLand، پس از تعیین میزان خرید روی دکمه مرحله بعد کلیک کنید.

ارسال مدارک تترلند - مشاوران Tetherland - احراز هویت حساب - تایید اطلاعات فارکس

شکل 2: برای تایید هویت روی دکمه اگر احراز هویت نکرده اید از اینجا احراز هویت نمایید کلیک کنید.

افتتاح و تایید حساب تترلند - تایید هویت تترلند - افتتاح حساب Tetherland - ارسال مدارک تترلند - مشاوران Tetherland

شکل 3: در قسمت مشخصات هویتی، بایستی تمام موارد را به دقت وارد کرده و برای تایید نهایی با تماس تلفن ثابت بهترین زمان تماس را برای تماس مشاوران معین کنید و روی دکمه تایید اطلاعات کیلیک کنید.

ارسال مدارک تترلند - مشاوران Tetherland - احراز هویت حساب - تایید اطلاعات فارکس

شکل 4: برای شما کد تایید به موبایل شما ارسال می گردد که بعد از وارد کردن آن کد روی دکمه تایید کلیک کنید.

افتتاح و تایید حساب تترلند - تایید هویت تترلند - افتتاح حساب Tetherland - ارسال مدارک تترلند - مشاوران Tetherland

شکل 5: در قسمت آپلود مدارک، در قسمت اول باید موارد مشخص شده را به دقت مطالعه کرده و کارت ملی، کارت بانکی و تصویر اپلیکیشن تترلند را در کنار هم گذاشته و عکس بگیرید و در قسمت آپلود تصویر، آن را آپلود کنید.

ارسال مدارک تترلند - مشاوران Tetherland - احراز هویت حساب - تایید اطلاعات فارکس

شکل 6: در قسمت دوم آپلود مدارک، تمام متن مشخص شده را خودتان روی کاغذ سفید به صورت مشخص بنویسید و امضا و تاریخ زده و در کنار کارت ملی عکس آنها را گرفته و روی دکمه آپلود تصویر کلیک کرده و آن را آپلود کنید.

افتتاح و تایید حساب تترلند - تایید هویت تترلند - افتتاح حساب Tetherland - ارسال مدارک تترلند - مشاوران Tetherland

شکل 7: در قسمت آخر آپلود مدارک، با توجه به موارد مشخص شده در عکس، از خودتان و متن که در قسمت قبلی تهیه کرده بودید عکس گرفته و روی دکمه آپلود تصویر کلیک کرده و آن را آپلود کنید. در نهایت روی دکمه تایید نهایی اطلاعات کلیک کنید.

ارسال مدارک تترلند - مشاوران Tetherland - احراز هویت حساب - تایید اطلاعات فارکس

شکل 8: پس از نمایش تایید ارسال مدارک، تماس تلفنی از طرف تترلند در ساعات یا روزهای بعدی حاصل خواهد شد تا تکمیل تایید نهایی هویت شما انجام شود.

افتتاح و تایید حساب تترلند - تایید هویت تترلند - افتتاح حساب Tetherland - ارسال مدارک تترلند - مشاوران Tetherland

دانلود رایگان
قدرت شگفت انگیز دانش و ثروت
نرم افزار دستیار فارکس حرفه ای
x