الگوی کانال افقی Horizontal Channel آلپاری

  • October 7, 2021

الگوی کانال افقی Horizontal Channel آلپاری

یک کانال در واقع ابزار محبوبی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا یک ترند را بهتر تشخیص دهند و حرکات قیمتی را پیش‌بینی کنند.

کانال یک الگوی چارتی است که همینطور با عنوان یک کانال موازی یا کانال مساوی نیز شناخته می‌شود و شامل دو خط موازی می‌شود که حداکثر و حداقل‌های متوالی را به هم وصل می‌کنند.

کانال‌ها بر اساس جهت حرکت قیمتی در الگو و زاویه کانال، به سه دسته تقسیم می‌شوند: کانال صعودی، کانال نزولی و کانال افقی مستطیلی.

الگوی کانال افقی Horizontal Channel آلپاری - نقاط شکست Breakout آلپاری - بلاتکلیفی بین معامله گران

کانال افقی یا مستطیلی چیست؟

یک کانال افقی یا مستطیلی (Rectangle Channel) که برخی مواقع با نام الگوی جعبه‌ای نیز خطاب قرار داده می‌شود، دو خط موازی است که در امتداد حداکثرها و حداقل‌ها کشیده شده است.

این خطوط سطوح حمایت و مقاومت را نشان می‌دهند و زمانی ایجاد می‌شوند که قیمت یک ترند شفاف از خود نشان نمی‌دهد.

به این منظور، معمولا کانال افقی یک الگوی خنثی تلقی می‌شود. با این حال برخی از تحلیل‌گران طبق جهت حرکت قیمت قبل از ایجاد الگو، مستطیل‌ها را به صعودی و نزولی تقسیم می‌کنند.

البته اکثر تحلیل‌گران بر این عقیده هستند که این الگو نشان‌دهنده‌ی بلاتکلیفی بین معامله‌گران است و دوره‌ای برای ثبات قیمت است.

چطور با این الگو معامله کنیم؟

دو استراتژی وجود دارد که شامل الگوی مستطیلی می‌شود: سرمایه‌گذاری بر روی اینکه قیمت در بین کانال باقی می‌ماند یا صبر کردن برای شکل‌گیری یک نقطه شکست از کانال.

بلاتکلیفی بین معامله گران - شکل گیری نقطه شکست Alpari - نقاط حداکثر و حداقل متوالی

در استراتژی اول معامله‌گران می‌توانند در کف خریداری کرده و در سقف به فروش بپردازند و انتظار داشته باشند که قیمت‌ بین مرزهای کانال جابه‌جا خواهد شد.

با این حال معامله با نقاط شکست یا Breakouts محبوبیت بیشتری دارد. یک نقطه شکست می‌تواند در هر جهتی ایجاد شود.

با این حال اکثرا این الگو را یک الگوی ادامه ترند فرض می‌کنند. این به معنای آن است که احتمال بیشتری دارد قیمت پس از یک مکث کوتاه دوباره در جهت ترند قبلی به حرکت خود ادامه دهد.

دانلود رایگان
قدرت شگفت انگیز دانش و ثروت
نرم افزار دستیار فارکس حرفه ای
x