تغییر آدرس در پاکت آپشن

  • June 30, 2021

تغییر آدرس در پاکت آپشن

اگر کابین پاکت آپشن خود را افتتاح نموده اید می توانید به شکل 1 مراجعه نمایید و در غیر این صورت با کمک فایل راهنما در صفحه زیر شما می بایست ابتدا اقدام به افتتاح حساب و تایید حساب نمایید.

https://pforex.co/forex-boptions-news/broker-news/ثبت-نام-بروکر-پاکت-آپشن-pocketoption

شکل 1: شما پس از ورود به کابین پاکت آپشن پس از تغییر زبان به فارسی، در منوی سمت چپ روی دکمه راهنما کلیک کنید.

کابین معاملاتی - پیشتیبانی pocketoption - افتتاح حساب pocketoption - تایید حساب بروکر

شکل 2: سپس روی دکمه درخواست های پشتیبانی کلیک کنید.

تغییر آدرس در پاکت آپشن - درخواست پیشتیبانی بروکر - راهنمای افتتاح حساب - کابین معاملاتی - پیشتیبانی pocketoption

شکل 3: به بخش ایجاد درخواست پشتیبانی جدید وارد شوید.

کابین معاملاتی - پیشتیبانی pocketoption - افتتاح حساب pocketoption - تایید حساب بروکر

شکل 4: روی دکمه تایید کلیک کنید.

تغییر آدرس در پاکت آپشن - درخواست پیشتیبانی بروکر - راهنمای افتتاح حساب - کابین معاملاتی - پیشتیبانی pocketoption

شکل 5: پس از ورود به بخش تایید به قسمت مدرک آدرس وارد شوید و روی دکمه چگونه می توانم آدرس خود را تغییر دهم کلیک کنید.

کابین معاملاتی - پیشتیبانی pocketoption - افتتاح حساب pocketoption - تایید حساب بروکر

شکل 6: پس از ورود به بخش تغییر آدرس، روی دکمه ایجاد درخواست پشتیبانی جدید کلیک کنید.

تغییر آدرس در پاکت آپشن - درخواست پیشتیبانی بروکر - راهنمای افتتاح حساب - کابین معاملاتی - پیشتیبانی pocketoption

شکل 7: سپس در بخش آدرس و پیام، آدرس جدید را وارد کرده و متن برای تغییر آدرس را نوشته و روی دکمه ارسال کلیک کنید.

تغییر آدرس در پاکت آپشن - درخواست پیشتیبانی بروکر - راهنمای افتتاح حساب - کابین معاملاتی - پیشتیبانی pocketoption

دانلود رایگان
قدرت شگفت انگیز دانش و ثروت
نرم افزار دستیار فارکس حرفه ای
x