دستور معاملاتی آلپاری Order Sends Order

  • July 26, 2021

دستور معاملاتی آلپاری Order Sends Order

یک دستور Order Sends Order یا به طور مختصر OSO در واقع مجموعه‌ ای از دستورهای شرطی است که اگر یک دستور اجرا شود، دستورهای دیگر نیز به طور اتوماتیک فعال می‌شوند.

یکی از چند نوع دستور OSO، دستورهای خرید پرانتزی یا محدود شده (Bracketed) هستند. معامله‌ گران باتجربه از دستورهای OSO برای به حداقل رساندن ریسک و کسب سود استفاده می‌کنند.

دستورهای معاملاتی OSO با دستورهای Order Cancels Order (دستور لغو کننده‌ی دستور دیگر) یا به طور مختصر OCO در تضاد است.

دستور معاملاتی آلپاری Order Sends Order - توقف ضرر در آلپاری - دستورهای توقف فروش Alpari

مثال‌ هایی از دستورهای OSO در Alpari

در یک دستور خرید پرانتزی (Bracketed Buy Order)، در واقع دستور خرید اصلی، یک دستور حد فروش و یک دستور توقف فروش به همراه خود دارد.

این دو دستور بعدی، پس از اجرا شدن دستور اصلی فعال می‌شوند. دستور حد فروش بالاتر از دستور خرید قرار می‌گیرد و دستور توقف فروش یا دستور توقف ضرر پایین‌تر از دستور خرید قرار می‌گیرد.

در این مثال برای دستور Order Sends Order، معامله‌ گر احتمال حداکثر سود یا ضرر را در نظر گرفته است.

منطقی است که اگر دستور خرید اصلی به هر دلیل اجرا نشود، دستورهای ثانویه هیچوقت فعال نمی‌شوند.

در مثالی دیگر از دستور OSO، فرض کنید یک معامله‌ گر برای خرید یک نماد معاملاتی خاص وارد یک دستور حد می‌شود.

اگر این دستور اصلی اجرا شود، باعث فعال شدن یک یا دو دستور حد ثانویه برای خرید نمادهای معاملاتی دیگر (به فرض در همان بازار معاملاتی) می‌شود.

این دستور OSO همینطور ممکن است مانند مثال دستور خرید Bracketed، شامل دستورهای حد فروش یا توقف فروش بر روی یک یا بیشتر از این نمادها شود.

حد فروش Alpari - دستور Order Cancels Order - دستور خرید Bracketed

در این سناریو، معامله‌ گر ممکن است انتظار داشته باشد که وقتی خرید یک نماد معاملاتی Bellwether یا پیشاهنگ در بازار جذابیت پیدا می‌کند، همین روند برای نمادهای ثانویه‌ ای که در OSO وجود دارند رخ دهد.

نمادهای معاملاتی Bellwether یا پیشاهنگ به نمادهایی گفته می‌شود که معامله‌ گران باور دارند می‌تواند به عنوان پیشرو و رهبر جهت بازار معاملاتی یا بخش خاصی از بازار یا حتی کل بازار، عمل کند.

دانلود رایگان
قدرت شگفت انگیز دانش و ثروت
نرم افزار دستیار فارکس حرفه ای
x