راهنمای کندل استیک های Alpari

  • September 13, 2021

راهنمای کندل استیک های Alpari

چه چیزی می تواند برای یک معامله گر تکنیکال مهم تر از چارت های قیمتی باشد؟

چارت های فارکس به طور پیش فرض از کندل استیک‌ها استفاده می‌ کنند که به اندازه زیادی از چارت‌ های میله‌ ای سنتی متفاوت است.

این چارت های کندل استیک فارکس به معامله‌ گران کمک می‌کند تا درک بهتری از حرکات قیمتی داشته باشند و دیدگاه های شخصی خود را در مورد ترند ها، نقاط ورود به معامله و غیره شکل دهند.

راهنمای کندل استیک های Alpari - قیمت بسته شدن Alpari - قیمت حداکثر و حداقل فارکس - چارت میله ای فارکس

ساختار کندل استیک های آلپاری

سه نقطه مشخص وجود دارد که باعث به وجود آمدن یک کندل استیک می‌شوند: نقطه باز شدن کندل، نقطه بسته شدن و سایه.

اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، کندل به رنگ سبز یا آبی درمی‌آید. از طرف دیگر اگر قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن باشد، کندل به رنگ قرمز درمی‌آید.

اگر از چارت روزانه استفاده می‌کنید، هر کندل نشان دهنده‌ ی یک روز است.

قیمت باز شدن: قیمت باز شدن در واقع قیمت اولین معامله را در زمان شکل گیری کندل جدید، نشان می‌دهد.

قیمت حداکثر: این قیمت در بالاترین نقطه‌ی سایه کندل قرار میگیرد. اگر سایه بالایی وجود نداشت، بنابراین قیمت حداکثر قیمت باز شدن یک کندل نزولی یا قیمت بسته شدن یک کندل صعودی است.

قیمت حداقل: این قیمت در پایین ترین نقطه سایه کندل قرار میگیرد. اگر سایه‌ی پایینی وجود نداشت، بنابراین قیمت حداقل قیمت باز شدن یک کندل صعودی و قیمت بسته شدن یک کندل نزولی است.

قیمت بسته شدن: قیمت بسته شدن در واقع قیمت آخرین معامله در بازه زمانی مربوط به آن کندل است.

چرا معامله گران فارکس از چارت های کندل‌ استیک استفاده می‌ کنند؟

چارت‌ های کندل استیک محبوب ترین چارت ها بین معامله گران فارکس هستند زیرا نسبت به دیگر چارت‌ ها قابلیت بصری بیشتری دارند.

قیمت حداکثر و حداقل فارکس - چارت میله ای فارکس - ساختار کندل استیک ها - راهنمای کندل استیک های آلپاری

چارت‌ های کندل استیک در واقع قیمت باز و بسته شدن در بازه‌های زمانی مختلف را با شفافیت بیشتری نسبت به دیگر چارت‌ ها مانند چارت میله‌ ای و خطی به نمایش می‌ گذارد.

بدین ترتیب چارت‌ های کندل استیک دارای مزایای خاصی هستند:

  • حرکات قیمتی فارکس در چارت های کندل استیک نسبت به دیگر چارت‌ ها قابلیت درک و فهم بهتری دارد.
  • شناسایی الگو های قیمتی و حرکات قیمتی در چارت های کندل استیک راحت‌ تر است.
  • چارت‌ های کندل استیک اطلاعات بیشتری را از نظر قیمتی (قیمت بسته شدن، باز شدن، حداکثر و حداقل) ارائه می‌ کنند.
دانلود رایگان
قدرت شگفت انگیز دانش و ثروت
نرم افزار دستیار فارکس حرفه ای
x