معامله Alpari با پروفایل ریسک و پاداش

  • June 15, 2021

معامله Alpari با پروفایل ریسک و پاداش

یک پروفایل ریسک و پاداش در واقع نسبتی از ریسک به پاداش در هر معامله است که با قیمت بسته شدن هدف و دستور توقف ضرر تنظیم شده، مشخص می‌شود.

مثالی از پروفایل ریسک و پاداش

تصور کنید که یک معامله‌گر روزانه به خرید یک سهم از شرکت A با قیمت 20 دلار می‌پردازد.

معامله‌گر روزانه انتظار دارد که قیمت سهام به 30 دلار به ازای هر سهم برسد و یک دستور حد فروش را در 30 دلار تنظیم می‌کند.

معامله Alpari با پروفایل ریسک و پاداش - ارزیابی معاملات alpari - پروفایل ریسک و پاداش آلپاری

معامله‌گر روزانه در ادامه یک دستور توقف ضرر فروش را در 15 دلار تنظیم می‌کند تا در صورتی که قیمت به طور غیرمنتظره‌ای افت کند، از ضرر بسیار جلوگیری شود.

در این معامله، معامله‌گر روزانه در واقع احتمال یک ضرر 5 دلاری را برای احتمال یک سود 10 دلاری،‌ قبول می‌کند.

این باعث به وجود آمدن یک پروفایل ریسک و پاداش 1 به 2 برای این معامله می‌شود زیرا 5 به 10 را مساوی است با 1 به 2.

معامله طبق پروفایل ریسک و پاداش آلپاری

اکثر معامله‌گران روزانه دارای یک پروفایل ریسک و پاداش استاندارد برای معاملات خود هستند که از آن به عنوان یک نسبت ثابت برای تنظیم دستورهای توقف ضرر استفاده می‌کنند.

ایده‌ی مربوط به پروفایل ریسک و پاداش به عنوان راهنما در توسعه‌ی معاملات این است که یک سیستم قدرتمند و مستحکم را برای تنظیم دستورهای توقف ضرر ارائه کند.

معامله‌گران روزانه تنها می‌توانند تا حد خاصی نسبت به پتانسیل سودآوری،‌ ریسک کنند و این نسبت باید در اکثر شرایط معاملاتی ثبات داشته باشد.

معامله‌گران روزانه فارکس - پتانسیل سودآوری alpari - توقف ضرر فروش

این به معنای آن است که پروفایل ریسک و پاداش همینطور به عنوان وسیله‌ای برای ارزیابی معاملات عمل می‌کند.

فرض کنید یک معامله‌گر روزانه متوجه می‌شود که نیاز به سطح خاصی از توقف ضرر برای یک معامله دارد اما نگران است که قبل از رسیدن به هدف، قیمت به سادگی توقف ضرر را فعال کند.

این ترس که سطح توقف ضرر فعال خواهد شد یک سیگنال قدرتمند از یک معامله ضعیف است که اصلا نباید در وضعیت حال حاضر اجرا شود.

دانلود رایگان
قدرت شگفت انگیز دانش و ثروت
نرم افزار دستیار فارکس حرفه ای
x