معامله Pocketoption قبل از انتشار اخبار اقتصادی

  • August 2, 2021

معامله Pocketoption قبل از انتشار اخبار اقتصادی

معامله بر اساس اخبار اقتصادی قبل از اینکه آن اخبار منتشر شود یا قبل از رسیدن زمان عرضه اطلاعات اقتصادی، اغلب به اندازه‌ی معامله همزمان با انتشار اخبار و بعد از آن، هیجان‌انگیز نیست.

با این حال، فرصت‌ های معاملاتی کمتر استفاده شده‌ای در این بازه زمانی وجود دارد که در هنگام عدم نوسان بالا خود را نشان می‌دهد و معامله‌ گران می‌توانند از آن بهره بگیرند.

استراتژی دنبال کردن ترند pocketoption - ترند کوتاه مدت pocketoption - مدیریت ریسک

استراتژی دنبال کردن ترند قبل از انتشار اخبار اقتصادی

یک استراتژی دنبال کردن ترند قبل از منتشر شدن خبرهای اقتصادی بر روی ترند کوتاه‌ مدت قبل از عرضه اخبار تاثیرگذار تمرکز می‌کند.

این استراتژی نیازمند استفاده از یک چارت روزانه به یک میانگین متحرک ساده (SMA) ده روزه است.

در این استراتژی از معامله‌ گران انتظار می‌رود که قبل از انتشار اخبار اقتصادی در جهت ترند کوتاه‌ مدت وارد معامله شوند تا پس از انتشار اطلاعات، از نوسان‌ های بزرگ سودآوری کنند.

علاوه بر این، این استراتژی در صورتی که اخبار موردنظر باعث بروز شرایط با نوسان کم شود و تاثیر بسزایی نداشته باشد نیز کارایی دارد زیرا معمولا در این شرایط بازار به حرکت در جهت ترند کوتاه‌ مدت ادامه می‌دهد.

معامله‌ گران زمانی که حدس می‌زنند داده‌ های منتشر شده قرار است با انتظارات تطابق داشته باشد، به سمت این استراتژی متمایل می‌شوند.

معمولا داده‌ای که همگام با انتظارات منتشر می‌شود، تاثیر انتشار خبر را کاهش می‌دهد و پتانسیل اینکه خبر ترند فعلی را مختل کند را کاهش می‌دهد.

معامله Pocketoption قبل از انتشار اخبار اقتصادی - عرضه اطلاعات اقتصادی - استراتژی دنبال کردن ترند pocketoption

با این استراتژی، معامله‌ گران این فرصت را دارند که در شروع یک ترند در حال شتاب وارد معامله شوند تا بیشترین سودآوری ممکن را از وضعیت داشته باشند.

ریسک هنگام استفاده از این استراتژی زمانی شدت می‌گیرد که محتوای اخبار بر ضد انتظارات باشد و این پتانسیل آن را دارد که بازار را با نوسان بالا در جهت مخالف هدایت کند.

بنابراین پس از ورود به معامله، باید از ابزار و استراتژی‌ های مدیریت ریسک نیز به طور جدی استفاده کنید.

دانلود رایگان
قدرت شگفت انگیز دانش و ثروت
نرم افزار دستیار فارکس حرفه ای
x