نحوه شارژ در حساب تاپ چنج TopChange

  • October 23, 2020

نحوه شارژ در حساب تاپ چنج TopChange

شکل 1: شما می توانید با مراجعه به صفحه اصلی سایت TopChange، اقدام به تغییر زبان از انگلیسی به فارسی نمایید (نحوه شارژ در حساب تاپ چنج TopChange).

شارژ و برداشت ریالی - نحوه شارژ در حساب تاپ چنج TopChange - وب سایت تاپ چنج - احساسات بازار - آشنایی با IronFX - ثبت نام در بروکر IronFX آیرون اف ایکس

شکل 2: پس از تغییر زبان سایت تاپ چنج به فارسی و ورود به کابین معاملاتی، برای واریز ریالی با حساب بانکی ایران، در قسمت شارژ در بخش درخواست جدید روی دکمه “آنلاین” کلیک کنید.

شارژ و برداشت ریالی - نحوه شارژ در حساب تاپ چنج TopChange - وب سایت تاپ چنج - احساسات بازار - آشنایی با IronFX - ثبت نام در بروکر IronFX آیرون اف ایکس

شکل 3: سپس ولت تاپ چنج (ریالی) که برای شما باز شده است را انتخاب کنید و روی دکمه بعدی کلیک کنید (نحوه شارژ در حساب تاپ چنج TopChange).

شارژ و برداشت ریالی - نحوه شارژ در حساب تاپ چنج TopChange - وب سایت تاپ چنج - احساسات بازار - آشنایی با IronFX - ثبت نام در بروکر IronFX آیرون اف ایکس

شکل 4: در قسمت اول نوع ارز پرداختی (ريال) را انتخاب کرده و مبلغ واریز را جهت شارژ ولت تاپ چنج مشخص کنید.

شارژ و برداشت ریالی - نحوه شارژ در حساب تاپ چنج TopChange - وب سایت تاپ چنج - احساسات بازار - آشنایی با IronFX - ثبت نام در بروکر IronFX آیرون اف ایکس

شکل 5: برای تایید شارژ ولت تاپ چنج با حساب بانکی (کارت بانکی شتاب) به صورت ریالی دکمه تایید صحت اطلاعات را فعال کرده و روی دکمه ثبت کلیک کنید.

شارژ و برداشت ریالی - نحوه شارژ در حساب تاپ چنج TopChange - وب سایت تاپ چنج - احساسات بازار - آشنایی با IronFX - ثبت نام در بروکر IronFX آیرون اف ایکس

شکل 6: در قسمت پرداخت آنلاین با کارت بانکی در کابین تاپ چنج، کارت بانکی مورد نظر خود را انتخاب کنید و روی دکمه پرداخت کلیک کنید.

شارژ و برداشت ریالی - نحوه شارژ در حساب تاپ چنج TopChange - وب سایت تاپ چنج - احساسات بازار - آشنایی با IronFX - ثبت نام در بروکر IronFX آیرون اف ایکس

شکل 7: برای انتقال به صفحه پرداخت با کارت بانکی عضو شتاب، فیلترشکن خود را خاموش کنید و روی دکمه ادامه پرداخت کلیک کنید (نحوه شارژ در حساب تاپ چنج TopChange).

شارژ و برداشت ریالی - نحوه شارژ در حساب تاپ چنج TopChange - وب سایت تاپ چنج - احساسات بازار - آشنایی با IronFX - ثبت نام در بروکر IronFX آیرون اف ایکس

شکل 8: پس از شارژ حساب با کارت بانکی ایران، برای مشاهده تراکنش روی مشاهده درخواست کلیک کنید.

شارژ و برداشت ریالی - نحوه شارژ در حساب تاپ چنج TopChange - وب سایت تاپ چنج - احساسات بازار - آشنایی با IronFX - ثبت نام در بروکر IronFX آیرون اف ایکس

شکل 9: برای واریز و شارژ حساب تاپ چنج با وبمانی، در بخش شارژ در قسمت درخواست جدید روی وب مانی کلیک کنید.

شارژ و برداشت ریالی - نحوه شارژ در حساب تاپ چنج TopChange - وب سایت تاپ چنج - احساسات بازار - آشنایی با IronFX - ثبت نام در بروکر IronFX آیرون اف ایکس

شکل 10: ولت دلاری تاپ چنج خود را انتخاب کنید و روی دکمه بعدی کلیک کنید (نحوه شارژ در حساب تاپ چنج TopChange).

شارژ و برداشت ریالی - نحوه شارژ در حساب تاپ چنج TopChange - وب سایت تاپ چنج - احساسات بازار - آشنایی با IronFX - ثبت نام در بروکر IronFX آیرون اف ایکس

شکل 11: نوع پول الکترونیکی وب مانی را انتخاب کرده و میزان واریز در ولت دلاری تاپ چنج را وارد نمایید و روی دکمه بعدی کلیک کنید. دقت نمایید که مبلغی بابت انتقال پول وبمانی از واریز کسر می گردد.

شارژ و برداشت ریالی - نحوه شارژ در حساب تاپ چنج TopChange - وب سایت تاپ چنج - احساسات بازار - آشنایی با IronFX - ثبت نام در بروکر IronFX آیرون اف ایکس

شکل 12: بعد از تایید اطلاعات واریز وبمانی، دکمه تایید اطلاعات را فعال کرده و روی دکمه ثبت کلیک کنید.

شارژ و برداشت ریالی - نحوه شارژ در حساب تاپ چنج TopChange - وب سایت تاپ چنج - احساسات بازار - آشنایی با IronFX - ثبت نام در بروکر IronFX آیرون اف ایکس

شکل 13: روی دکمه پرداخت کلیک کنید تا اطلاعات واریز دلاری وبمانی در تاپ چنج را مشاهده نمایید.

شارژ و برداشت ریالی - نحوه شارژ در حساب تاپ چنج TopChange - وب سایت تاپ چنج - احساسات بازار - آشنایی با IronFX - ثبت نام در بروکر IronFX آیرون اف ایکس

شکل 14: آدرس وبمانی مقصد (تاپ چنج) را کپی کرده و با اپلیکیشن وبمانی مبلغ موردنظر را واریز نمایید، سپس اطلاعات حساب وبمانی که با آن واریز کرده اید را وارد نموده و از پرداخت خود عکس گرفته و آن را در قسمت 1 (آپلود عکس واریز) قرار داده و روی ثبت پرداخت کلیک کنید.

شارژ و برداشت ریالی - نحوه شارژ در حساب تاپ چنج TopChange - وب سایت تاپ چنج - احساسات بازار - آشنایی با IronFX - ثبت نام در بروکر IronFX آیرون اف ایکس

دانلود رایگان
قدرت شگفت انگیز دانش و ثروت
نرم افزار دستیار فارکس حرفه ای
x