آموزش برداشت از حساب تاپ چنج TopChange

  • October 23, 2020

آموزش برداشت از حساب تاپ چنج TopChange

شکل 1: شما می توانید با مراجعه به صفحه اصلی سایت TopChange، اقدام به تغییر زبان از انگلیسی به فارسی نمایید (آموزش برداشت از حساب تاپ چنج TopChange).

شارژ ریالی هات فارکس - آموزش برداشت از حساب تاپ چنج TopChange - اعتبار سایت تاپ چنج - top change wallet - ریبیت هات فارکس - برداشت تاپ چنج - دانلود alpari

شکل 2: پس از تغییر زبان سایت تاپ چنج به فارسی و ورود به کابین معاملاتی، برای برداشت ریالی به حساب بانکی ایران به بخش برداشت رفته و در قسمت درخواست جدید روی دکمه “بانک” کلیک کیند.

شارژ ریالی هات فارکس - آموزش برداشت از حساب تاپ چنج TopChange - اعتبار سایت تاپ چنج - top change wallet - ریبیت هات فارکس - برداشت تاپ چنج - دانلود alpari

شکل 3: حساب بانکی که به کابین تاپ چنج اضافه نموده بوده اید را انتخاب کنید. سپس روی دکمه بعدی کلیک کنید (آموزش برداشت از حساب تاپ چنج TopChange).

شارژ ریالی هات فارکس - آموزش برداشت از حساب تاپ چنج TopChange - اعتبار سایت تاپ چنج - top change wallet - ریبیت هات فارکس - برداشت تاپ چنج - دانلود alpari

شکل 4: برداشت را می توانید از ولت ریالی یا دلاری انتخاب نمایید و سپس از روی دکمه بعدی کلیک نمایید.

شارژ ریالی هات فارکس - آموزش برداشت از حساب تاپ چنج TopChange - اعتبار سایت تاپ چنج - top change wallet - ریبیت هات فارکس - برداشت تاپ چنج - دانلود alpari

شکل 5: مبلغ برداشت را با توجه به موجودی ولت تاپ چنج وارد کرده و روی دکمه بعدی کلیک کنید.

شارژ ریالی هات فارکس - آموزش برداشت از حساب تاپ چنج TopChange - اعتبار سایت تاپ چنج - top change wallet - ریبیت هات فارکس - برداشت تاپ چنج - دانلود alpari

شکل 6: پس از تایید اطلاعات برداشت، دکمه صحت اطلاعات را فعال نمایید و در مرحله بعدی روی دکمه ارسال کد تایید برداشت کلیک کنید. ایمیلی حاوی کد تایید برداشت برای شما ایمیل خواهد شد.

شارژ ریالی هات فارکس - آموزش برداشت از حساب تاپ چنج TopChange - اعتبار سایت تاپ چنج - top change wallet - ریبیت هات فارکس - برداشت تاپ چنج - دانلود alpari

شکل 7: پس از وارد کردن کد تایید برداشت، روی دکمه ثبت کلیک کنید. درخواست شما بعد از تایید از طرف تاپ چنج برای شما منتقل خواهد شد و می بایست منتظر انتقال مبلغ برداشت شده باشید.

شارژ ریالی هات فارکس - آموزش برداشت از حساب تاپ چنج TopChange - اعتبار سایت تاپ چنج - top change wallet - ریبیت هات فارکس - برداشت تاپ چنج - دانلود alpari

شکل 8: برای برداشت از ولت تاپ چنج به حساب وبمانی می بایستی در قسمت برداشت در بخش برداشت جدید روی وبمانی کلیک کنید (آموزش برداشت از حساب تاپ چنج TopChange).

شارژ ریالی هات فارکس - آموزش برداشت از حساب تاپ چنج TopChange - اعتبار سایت تاپ چنج - top change wallet - ریبیت هات فارکس - برداشت تاپ چنج - دانلود alpari

شکل 9: آدرس حساب وبمانی مقصد که مبلغ به آن بایستی منتقل شود را مشخص نموده و روی دکمه بعدی کلیک نمایید.

شارژ ریالی هات فارکس - آموزش برداشت از حساب تاپ چنج TopChange - اعتبار سایت تاپ چنج - top change wallet - ریبیت هات فارکس - برداشت تاپ چنج - دانلود alpari

شکل 10: ولت تاپ جنچ (دلاری یا ریالی) خود جهت برداشت از آن را مشخص کنید و روی دکمه بعدی کلیک کنید. دقت نمایید که مبلغ قابل برداشت چقدر است.

شارژ ریالی هات فارکس - آموزش برداشت از حساب تاپ چنج TopChange - اعتبار سایت تاپ چنج - top change wallet - ریبیت هات فارکس - برداشت تاپ چنج - دانلود alpari

شکل 11: با توجه به کمیسیون برداشت و موجودی می بایستی مبلغ مورد نظر خود را مشخص نمایید و روی دکمه بعدی کلیک کنید (آموزش برداشت از حساب تاپ چنج TopChange).

شارژ ریالی هات فارکس - آموزش برداشت از حساب تاپ چنج TopChange - اعتبار سایت تاپ چنج - top change wallet - ریبیت هات فارکس - برداشت تاپ چنج - دانلود alpari

شکل 12: بعد از تایید اطلاعات برداشت، دکمه صحت اطلاعات را فعال کنید و روی ارسال کد تایید ایمیل کلیک کنید تا کد تایید به ایمیل شما ارسال گردد.

شارژ ریالی هات فارکس - آموزش برداشت از حساب تاپ چنج TopChange - اعتبار سایت تاپ چنج - top change wallet - ریبیت هات فارکس - برداشت تاپ چنج - دانلود alpari

شکل 13: بعد از مشاهده کد تایید برداشت در ایمیل و ورود آن به در تاپ چنج، روی ثبت کلیک کنید تا پس از تایید برداشت توسط تیم تاپ چنج، مبلغ به حساب وبمانی منتقل شود.

شارژ ریالی هات فارکس - آموزش برداشت از حساب تاپ چنج TopChange - اعتبار سایت تاپ چنج - top change wallet - ریبیت هات فارکس - برداشت تاپ چنج - دانلود alpari

دانلود رایگان
قدرت شگفت انگیز دانش و ثروت
نرم افزار دستیار فارکس حرفه ای
x